צור קשר

שם
טלפון
אימייל
הודעה

מאמרים

  • חניה אסורה לא פעם, מתרחשות תאונות דרכים בהן מעורב רכב אשר עמד במקום חניה אסור. במאמר זה נעסוק בהשלכות של העמדת...
  • תקיפת כלב תקף אתכם כלב? כלב שלכם תקף וגרם לנזק? מאמר יזה יעסוק בכל המשמעויות המשפטיות של תקיפת כלב.
  • לשון הרע בעבודה   מי לא נתקל או היה מעורב בשלב זה או אחר בחייו, ביצירת רכילות עסיסית במקום עבודתו, או בהאזנה...

תביעות יצוגיות

עו"ד רנד מכיר את מוסד התובענות הייצוגיות על בוריו, ומטפל כיום במספר תיקים המתנהלים בבית המשפט או מחוצה לו, בעיקר כאלו אשר בעלי זיקה לתחומי עיסוקו של המשרד.

מהי תובענה ייצוגית?

תובענה ייצוגית הינו מנגנון משפטי, הנועד לאפשר לתובע פרטי, לנהל הליך משפטי בשם קבוצה רחבה.

על פי רוב, נזקו האישי של כל חבר וחבר בקבוצה, הינו מועט למדי, אך סך הנזק של כלל חברי הקבוצה, הינו משמעותי, ועשוי להגיע לעתים לעשרות ומאות מיליוני שקלים.

הואיל והתובע הייצוגי, נושא על כתפיו קבוצה רחבה, קבע המחוקק, מספר קריטריונים אשר רק בהתקיימם, תוכל התביעה להתנהל במסלול של תובענה ייצוגית.

על התובע הייצוגי להראות, כי תביעתו מעוררת שאלות עובדתיות ומשפטיות המשותפות לו ולחברי הקבוצה.

על התובע להיות תם לב, ולהראות כי ינהל את התביעה בדרך הולמת ועניינית.

על התובע להגדיר מיהי הקבוצה אותה הוא מייצג, ולפרט מהו גודל הקבוצה ונזקיהם של החברים בה. חשוב לציין, כי לעתים, בשעה ומוגשת התביעה, אין לתובע הייצוגי מספיק נתונים על פיהם הוא יכול להגדיר באופן מדויק את הקבוצה, ועל כן הוא מציג הערכה גסה, אשר איננה בהכרח מחייבת אותו בהמשך ההליך.

המחוקק קבע נושאים מוגדרים בהם יכולה לעסוק תובענה ייצוגית, בהתאם לרשימת עילות תביעה מוגדרות, כאשר הבולטות שביניהן, הינן עילות תביעה צרכניות (לדג' הטעייה צרכנית), תביעות כנגד בנקים וחברות ביטוח, תביעות בגין מפגעים סביבתיים, ותביעות אשר מבוססות על חוקים חברתיים (שכר שווה לעובד ועובדת, איסור הפליה בכניסה למקומות ציבוריים, שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ועוד).

כמו כן, ניתן להגיש תביעה כנגד רשות (עירייה וכיו"ב) להשבת חיוב או גביה שלא כדין (עבור ציבור רחב).

במידה ובית המשפט מקבל את בקשתו של התובע הייצוגי, ומכיר בתביעתו ככזו אשר ראויה להתנהל במסלול של תובענה ייצוגית, מגדיר בית המשפט את הקבוצה, והחלטתו מתפרסמת בעיתונות. אדם אשר שייך לקבוצה כפי שהוגדרה ע"י בית המשפט, ואיננו מעוניין לקחת חלק בתביעה, צריך להודיע על יציאה מהקבוצה, על מנת שתוצאות ההליך לא יחולו עליו.

במידה והתובע הייצוגי מגיע להסדר פשרה עם הגורם הנתבע, על ההסדר לקבל את אישורו של בית המשפט. בית המשפט בודק כי ההסדר משרת את האינטרסים של כלל הקבוצה, וכי מדובר בהסדר סביר המשקף את הסיכויים והסיכונים הכרוכים בניהול ההליך עד תומו, עבור שני הצדדים.

המחוקק ראה לנכון לתמרץ את התובע הייצוגי הנוקט בהליך מסוג זה, שכן הוא פועל למען מטרה רחבה ומשרת את אינטרס הכלל, ולפיכך תובע ייצוגי אשר תביעתו מתקבלת (במסגרת הסדר פשרה או בפסק דין), זכאי לגמול תובע מייצג וכך גם בא כוחו.